ประกาศ โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น บริเวณ ศาลาที่พักผู้โดยสารประจำทาง ถึงข้างโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น