[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
โครงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน ( 23/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 25 พฤษภาคม 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโครงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน
ณ วัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ( 23/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 15 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ร่วมกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังน้ำเย็น และประชาชนตำบลวังน้ำเย็น
จัดโครงการประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
โครงการดูแลสุขภาพกายใจผู้สูงวัย ( 23/มิ.ย./2560 )
    วันที่ 8 เมษายน 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น นำผู้สูงอายุจำนวน 50 คนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ( 20/มี.ค./2560 )
    วันที่ 18 มีนาคม 2560 อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางปลาม้า จำนวน 18 แห่ง ได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โครงการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 6/ก.พ./2560 )
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็นได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเป็นการถวายอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2560 ( 27/ม.ค./2560 )
    วันที่ 14 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น ร่วมกับโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง และชาวบ้านตำบลวังน้ำเย็น จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 [จำนวน 6 อัลบัม]
<< 1 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม