[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น
 

หน้าหลัก
Button2
Button3
Button4
Button5
Button6
Button7 Button8

 

   
 
 
 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
>> โครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ( 20/มี.ค./2560 )

     วันที่ 18 มีนาคม 2560 อำเภอบางปลาม้า ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอบางปลาม้า จำนวน 18 แห่ง ได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 7 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
  
โดย admin (VIEW : 112)
โดย admin (VIEW : 109)
โดย admin (VIEW : 110)
โดย admin (VIEW : 110)
โดย admin (VIEW : 110)
โดย admin (VIEW : 98)
โดย admin (VIEW : 95)
โดย admin (VIEW : 96)
โดย admin (VIEW : 96)
โดย admin (VIEW : 94)
โดย admin (VIEW : 96)
โดย admin (VIEW : 96)
โดย admin (VIEW : 95)
โดย admin (VIEW : 98)
โดย admin (VIEW : 94)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 -> [จำนวน 19 รูปภาพ]
<< 1 2 >>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม